Jaar 1976 Uitgave 1
- Er waren eens.
- Het vignet.
- Eiteren in IJsselstein.
- Foto-werkgroep van de Historische Kring IJsselstein vraagt medewerkers.
- De gemeentetoren van IJsselstein een wonder in baksteen.
- De Antonius en Comeliusstichting te IJsselstein.
- Archiefonderzoek en oud-schrift.
Jaar 1977 Uitgave 2
- Het omslag 2
- De nieuwe bibliotheek, door C. van Schaik en A.Swanink 3
- De wording van de IJsselsteinse binnenstad, door Roelof Pasman . . . . 7
- Kleuren in Oud IJsselstein, door de Welstandscommissie voor de binnenstad van IJsselstein 9
- De Antonius en Cornelisstichting te IJsselstein,door W.JA.van Wijk 10
- De boerderij Rijpickerwaard, doorRJ. Ooyevaar 14
- Het Rampjaar 1888, doorL. Murk 18
- Het lot van het IJsselsteinse Slot 21
- Foto werkgroep 23
- Overzicht belangrijke data 1975-1976 24
Jaar 1977 Uitgave 3
- De overval op het gemeentehuis van IJsselstein op 13 maart 1944
- De geschiedenis van Rijpickerwaard en omgeving
- Nog eens Alexander Pasqualini
- De Antonius en Corneliusstichting te IJsselstein III(slot)
- De oude St. Nicolaaskerk van IJsselstein