Jaar 1976 Uitgave 1
- Er waren eens.
- Het vignet.
- Eiteren in IJsselstein.
- Foto-werkgroep van de Historische Kring IJsselstein vraagt medewerkers.
- De gemeentetoren van IJsselstein een wonder in baksteen.
- De Antonius en Comeliusstichting te IJsselstein.
- Archiefonderzoek en oud-schrift.
Jaar 1977 Uitgave 3
- De overval op het gemeentehuis van IJsselstein op 13 maart 1944
- De geschiedenis van Rijpickerwaard en omgeving
- Nog eens Alexander Pasqualini
- De Antonius en Corneliusstichting te IJsselstein III(slot)
- De oude St. Nicolaaskerk van IJsselstein
Jaar 1977 Uitgave 4
Op 5 oktober 1976 hield Mejuffrouw Drs. L. van Tongerloo, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Instituut voor geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Utrecht, een voordracht in IJsselstein onder de titel „Beelden uit de Middeleeuwen".
Deze voordracht, die ondersteund werd door dia-beelden, was dermate interessant, dat wij Mej. Van Tongerloo gevraagd hebben hem op schrift te stellen.
Dit vierde nummer van ons blad is uitsluitend gewijd aan haar lezing, die blijkens de lijst van geraadpleegde stukken het resultaat is van eenuitvoerig onderzoek.